1Kedves Látogató!

 

Üdvözlöm a honlapomon! Az Ön által  meglátogatott honlap teljes tartalma nem minősül sem jogi ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre való felhívásnak. Kizárólag csak azt a cél szolgálja, hogy a látogatók számára információt szolgáltasson  ügyvédi tevékenységemről, s a Virtuális Irodán keresztül az érdeklődők számára lehetővé tegye a velem való online kapcsolatfelvételt.

Tájékoztatom, hogy az ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogszabályokat, kamarai előírásokat és egyéb információkat, továbbá az ügyféljogokkal kapcsolatos tájékozta-tásokat a Magyar Ügyvédi Kamara, illetve a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara hon-lapján találja meg. Ezen honlapokra a “Hasznos linkek” oldalon keresztül tud eljutni.

 

Kérem legyen szíves a Magyar Ügyvédi Kamara  honlapjának „Jogi nyilatkozat” oldalát is áttanulmányozni, mert az abban foglaltakat, e honlappal és annak alkalmazásaival (a honlap megnyitása, virtuális ügyvédi iroda útján való kapcsolatfelvétel stb.) kapcso-latban magamra nézve is fenntartom, és e honlap vonatkozásában is érvényesnek és hatályosnak tekintem.