1.  Az igazság érvényesítésének útjában két csapda áll:  az egyik a jognak való meg-felelés, a másik  a bizonyítás. Ezért a vélt igazság sikeres érvényesítése soha nem attól függ, hogy azt makacsul hangoztatják  hanem attól, hogy annak először is szabad utat adnak-e a jogszabályok, ezt követően pedig attól, hogy azt objektíven és hitelt érdemlően bizonyítják.

2. A vélt igazság sikeres érvényesítésének sok esetben legnagyobb gátja – tudtán-, vagy tudtán kívül –  maga a vélt igazságát érvényesíteni kívánó személy.

3.  A jogszabályalkalmazás a jogszabályszöveg értelmezésének és a konkrét esetre való alkalmazásának a művészete.

4. A jogalkalmazás lényegét tekintve nem más, mint egy matematikai feladatmegoldás. Mindkettő a tárgyi tudáson (szakismereten) alapul és a logikára, mint eszközre épül.

5. A jogalkalmazásban a legnagyobb siker annak az elérése, hogy az adott konkrét ügyben kialakított jogi érvrendszert és annak végső kunklúzióját más jogalkalmazó is magáévá tudja tenni.

6. A jogérvényesítés során a legtökéletesebben kidolgozott jogi érvrendszer is kártya-várként omlik össze, ha az annak alapjául szolgáló tényállás bármelyik eleme  utólag valótlannak bizonyul.

7. Az élet legnagyobb üzleti lehetőségéről gyakran utólag derül ki, hogy nem az. Ez főleg akkor fordulhat elő, ha az ügylet megkötését nem előzi meg alapos átgondolás, tájékozódás, információszerzés, csupán az ügylet megkötése a fontos – most és azon-nal!

8. A gyors munkához is idő kell,  de annak tényleges mennyisége csak a hibajavítások elvégzése és a következmények orvoslása után válik  ismertté.

Vissza a Főoldara: Kérem kattinson a Fejrészre!