Előzetes időpontegyeztetés alapján

 

Virtuális Iroda

A Virtuális Iroda (továbbiakban: Iroda) a klasszikus ügyvédi iroda virtuális változata, amely az ügyfélfogadás időtartama alatt, kamerakép-, hang-, és szöveges (chat) kom-munikációt tesz lehetővé az ügyvéd, valamint az ügyfél, szükség esetén pedig, az ügy-intézésben résztvevő további felek (pl. ellenérdekű fél, és annak jogi képviselője stb.) között. A Iroda váróból és tárgyalóból áll. A váró az ügyfélfogadás időtartama alatt bárki számára nyitva áll, aki oda belép. A váróba belépni regisztrációval és regisztráció nélkül is lehet. A tárgyaló a várótól elkülönülő olyan zárt virtuális szoba, amelybe csak azok a személyek tudnak belépni, akiket oda az ügyvéd beenged. A tárgyaló technikai kialakítása folytán maradéktalanul biztosítja, hogy egyrészt oda illetéktelen személyek nem tudnak belépni, másrészt, hogy az oda beengedett személyek között elhangzot-tak illetéktelen személyek részére nem válhatnak hozzáférhetővé.

Belépés az Irodába:

A belépés – regisztráltan vagy regisztráció nélkül –  azzal jár, hogy a belépő automa-tikusan elfogadja az Iroda működési feltételeit és a kapcsolattartás ezen formáját.

A belépés technikai feltételei:

A belépő számítógépének megfelelő kamera, mikrofon, és hangszóró beállítása.

Az érdemi kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás feltételei:

  • regisztrációval való belépés a váróba,
  • a személyazonosság megállapításához szükséges dokumentumok online, e-mail, fax-, stb. útján való rendelkezésre bocsátása,
  • az online kapcsolat folyamatos fenntartása, – s ennek keretében az élő kamera-kép-, és a mikrofon bekapcsolt állapotban való tartása.

Az Iroda, mint szoftver kezelésére vonatkozó útmutatót, mind az Iroda-, mind a váró-, mind pedig a tárgyaló tekintetében, a vonatkozó panelek bal felső sarkában lévő ” ? ” ikonra kattintva lehet elérni. A váró és a tárgyló paneljeinek az ikonjai részben eltér-nek egymástól, ezért mindkettő kezelésére vonatkozó útmutatót érdemes áttanulmá-nyozni.  A kezeléssel, valamint a hang-, és  a kép beállítással kapcsolatban technikai segítség a 36/1/452-1051, és a 36/1/452-1055 telefonszámokon kérhető.

Az iroda a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarában 2011 december hó 15 napján bemutatásra került.

Vissza a Föoldalra: Kérem kattinson a Fejrészre!