• Eredetileg mérnöknek készültem, de végül – a Budapesti Műszaki Egyetemen el-végzett 4 félév után – a családi hagyományokat követve, a jogi pályát válasz-tottam. Jogi tanulmányaimat Szegeden, a József Attila Tudomány Egyetemen végeztem. Diplomámat “cum laude” minősítéssel szereztem. 
  • A szakvizsga letételét követően 1991-ig bíróként dolgoztam, azóta ügyvédként tevékenykedem.
  • Ügyvédi tevékenységemet úgy alakítottam ki, hogy az alábbi műszaki ismere-teimet  a jogi munkám során is fel tudjam használni. (Ezek:  anyagmegmunká-lás, kenés, mérés, offset-nyomda, anyagmozgatás (emelőgép), veszélyes hulla-dék kezelés, építéstechnikák). Így foglalkozom elsősorban környezetvédelmi joggal, a szoftverfejlesztésekkel összefüggésben a szerzői joggal, továbbá az építőiparral-, a gépek, berendezések (emelőgépek) működtetésével-,  a gépek és a kenőanyagok forgalmazásával-, valamint a gazdálkodó szervezetek létre-hozásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos jogterületekkel.  
  • Szeretem a kihívásokat, ezért nem áll távol tőlem az új jogterületeknek és jog-anyagoknak a megismerése és azok vonatkozásában az alapos szaktudás meg-szerzése.
  • Fentieken kívül, természetesen foglalkozom az ügyvédi munka klasszikus terü-letébe tartozó jogi problémáknak a megoldásával is.
  • Munkám során arra törekszem, hogy Ügyfeleim bizalmát hosszú távon megőriz-zem. Ezt az ügyintézés alapos előkészítésével, szakmai tapasztalataimon ala-puló megoldások kidolgozásával, valamint Ügyfeleim felé tanúsított türelemmel, és precíz munkavégzéssel érem el.
  • Szakmai tudásomat folyamatosan frissítem, tanfolyamokon, előadásokon való részvétellel. 
  • A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara (6000 Kecskemét, Bercsényi Miklós u. 15.) tagja vagyok, kamarai nyilvántartási számom: 200.
  • A Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél rendelkezem felelősségbiztosítás-sal.
  • Minősített elektronikus aláírással 2007 óta rendelkezem.

 

Vissza a Főoldalra: Kérem kattinson a Fejrészre!